Spiseforstyrrelser

Der findes flere forskellige typer af spiseforstyrrelser, hvor de mest kendte nok er anoreksi og bulimi. Mindre kendte er måske atypisk anoreksi og atypisk bulimi, men de er faktisk mere hyppige end anoreksi og bulimi.

Ved atypisk anoreksi og atypisk bulimi har man kun nogle af de symptomer, der indgår som officielle kriterier for sygdommene. Det betyder ikke, at man er mindre plaget af en spiseforstyrrelse. Det betyder snarere, at man er mere i tvivl om, hvorvidt man har en spiseforstyrrelse. Mange tror fx ikke, de har en spiseforstyrrelse, fordi de er normalvægtige.

Spiseforstyrrelser er meget belastende sygdomme, som bl.a. forstærker en lav selvfølelse, selvom symptomerne (vægttab og madkontrol) føles som om, at de hjælper på selvværdet. Mange oplever sig ikke som direkte syge og tror bare, de skal tage sig sammen.

Jeg har gennem 18 år arbejdet i dybden med anoreksi, bulimi samt atypisk anoreksi og bulimi. Jeg har også erfaring med BED. Jeg tilbyder behandling til voksne samt til unge mellem 15 og 18 år med inddragelse af forældre.

Jeg modtager klienter med alle grader af motivation. Vi sætter i fællesskab mål for behandlingen i en åben dialog om, hvad der kan opnås. Nogle gange vil det være en god ide, at vi også samarbejder med en diætist. 

Jeg tilbyder:

  • Vurdering
  • Motivations- samt indsigtsgivende og afklarende terapi
  • Symptomfokuseret behandling
  • Længere psykoterapeutisk forløb af almen karakter
  • Pårørendeinddragelse og rådgivning
  • Familiebehandling

Det er vigtigt at forholde sig til, om psykoterapi er nok til, at du kan få det bedre. Nogle gange har sygdommen så hårdt fat, at jeg vil anbefale en mere intensiv behandling, end hvad der er muligt hos en privatpraktiserende psykolog. Vi taler om, hvorfor det måske er sådan, og du kan regne med en ærlig og åben vurdering.

Jeg tilstræber, at mine klienter føler sig mødt, og at vi sammen får en god forståelse af sygdommens særlige sammenvikling med resten af personligheden.

Det er nogle gange en betingelse for behandlingen, at der er et samarbejde med din praktiserende læge, eller i nogle tilfælde en praktiserende psykiater. Det kan være, hvis du har andre symptomer som fx en depression, eller hvis der er tegn på, at spiseforstyrrelsen går ud over dit helbred.

Udgivelser
Mit arbejde med spiseforstyrrelser har ført til udgivelse af bogen ”Kognitiv Terapi, Spiseforstyrrelser”, sammen med min kollega Tina Holm Nyland. Bogen udkom i 2011 ved Hans Reizels Forlag. Hertil kommer et kapitel om spiseforstyrrelser i Rosenbergs og Ahrents bog ‘Kognitiv terapi, nyeste udvikling’ (2012), der er en efterfølger til  ‘Kognitiv terapi, modeller og metoder’ (2005).

Læs mere om bogen “Kognitiv Terapi, Spiseforstyrrelser” på Hans Reizels Forlag HER!

cropped-AB_Logotype_01-2.jpg