Ledelsescoaching

Er du leder med personaleansvar, og vil du gerne udvikle kompetencer til at:

  • håndtere konflikter eller vanskeligheder, der udspiller sig i din personalegruppe;
  • generere motivation eller optimere samarbejdet blandt dine medarbejdere;
  • eller arbejde med din personlige ledelsesstil mhp. at være en tydelig og engageret leder med blik for balancen mellem medarbejdernes tryghed og de krav, der må stilles?

Alle ledere har pga. deres specifikke personlighedstræk både styrker og svagheder, og alle ansatte i en organisation har forskellige erfaringer og automatiske reaktioner på ledelse, som bl.a. er påvirket af deres personlige måde at opleve autoriteter på.

Mange lederkurser fokuserer på generel rolle- og ansvarsfordeling, mens specifikke forhold i relationen mellem leder og medarbejdere ofte ikke adresseres. Jeg tilbyder flere års erfaring med coaching i anvendt personaleledelse og konkret praksis, hvor din interaktion med dine medarbejdere er i fokus. Vi må naturligvis finde løsningerne indenfor den organisatoriske ramme, du agerer i.

cropped-AB_Logotype_01-2.jpg